0
تومان
0

فلش کارت آموزش الفبا قاصدک 2

در فلش کارت های آموزش الفبا زبان فارسی قاصدک 2 کودک با آواهای همخوان و صامت و مصوت آشنا میشود و صداهای همخوان در اول وسط و آخر کلمه را میشناسد.

59,000 تومان

2 در انبار

در فلش کارت های آموزش الفبا زبان فارسی قاصدک 2 کودک با آواهای همخوان و صامت و مصوت آشنا میشود و صداهای همخوان در اول وسط و آخر کلمه را میشناسد.

وزن209 g
X