فرفره انفجاری برای تعداد 2 بازیکن و یا بیشتر تعریف شده است. هر بازیکن میتواند 3 فرفره انفجاری در اختیار داشته باشد. و بعد از شروع مسابقه حق ندارد قطعات فرفره های خود را جابجا کند. در Metal Fight Beyblade اولین بازیکنی که بتواند 3 امتیاز کسب کند پیروز خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر از قوانین بازی و انواع فرفره اینجا کلیک کنید.

نمایش همه 10 نتایج