0
تومان
0

بازی ساختنی کاجر

بازی ساختنی کاجر مشابه بازی اوستا بنا میباشد. به منظور تقویت خلاقیت کودکان در قالب بازی معماری میباشد. این بازی برای پرورش هوش فضایی، هماهنگی چشم و دست و استفاده از ماهیچه های کوچک مناسب است. تنوع کاربرد و امکان شست و شوی آجرها و استفاده مجدد از ویژگی های این محصول است.

255,000 تومان

1 در انبار

بازی ساختنی کاجر مشابه بازی اوستا بنا میباشد. به منظور تقویت خلاقیت کودکان در قالب بازی معماری میباشد. این بازی برای پرورش هوش فضایی، هماهنگی چشم و دست و استفاده از ماهیچه های کوچک مناسب است. تنوع کاربرد و امکان شست و شوی آجرها و استفاده مجدد از ویژگی های این محصول است.
X