0
تومان
0

تفنگ حباب ساز موزیکال با نور

اسباب بازی تفنگ حباب ساز موزیکال با باتری کار میکند و از طریق فشار هوا حباب های زیادی را خارج میکند. همچنین قابلیت نور پردازی دارد و موزیکال است.  

340,000 تومان

3 در انبار

اسباب بازی تفنگ حباب ساز موزیکال با باتری کار میکند و از طریق فشار هوا حباب های زیادی را خارج میکند. همچنین قابلیت نور پردازی دارد و موزیکال است.

 

X