0
تومان
0

پازل چوبی آشنایی با مشاغل

پازل چوبی آشنایی با مشاغل : از 4 بخش تشکیل شده است که هر بخش بر روی یک صفحه چوبی قرارگرفته است. در هر صفحه نیز 4 شغل وجود دارد. این محصول به کودک می آموزد که هر شغل دقیقا قرار است که ارایه خدماتی به دیگر بدهد و افراد وقتی دراین نقش قرار میگیرند چه …

80,000 تومان

2 در انبار

دسته بندی

پازل چوبی آشنایی با مشاغل : از 4 بخش تشکیل شده است که هر بخش بر روی یک صفحه چوبی قرارگرفته است.
در هر صفحه نیز 4 شغل وجود دارد.
این محصول به کودک می آموزد که هر شغل دقیقا قرار است که ارایه خدماتی به دیگر بدهد و افراد وقتی دراین نقش قرار میگیرند چه کارهایی را باید انجام دهند.

X