0
تومان
0

پازل چوبی اشنایی با میوه ها

پازل چوبی درخت میوه دهکده شامل یک صفحه که درون صفحه جای هفت میوه وجود دارد. صفحه میوه ها با قرار دادن هر قطعه مورد نظر در جای خودش پر خواهد شد. دراین بازی بهتر است والدین با قرار دادن هر قطعه که شامل یک میوه است کارکرد و خصوصیات آن را نیز برای کودک بازگو …

80,000 تومان

1 در انبار

دسته بندی

پازل چوبی درخت میوه دهکده شامل یک صفحه که درون صفحه جای هفت میوه وجود دارد.

صفحه میوه ها با قرار دادن هر قطعه مورد نظر در جای خودش پر خواهد شد.

دراین بازی بهتر است والدین با قرار دادن هر قطعه که شامل یک میوه است کارکرد و خصوصیات آن را نیز برای کودک بازگو نمایند.

این جورچین و پازل علاوه بر مسایل شناختی و طبیق دادن هر شکل در جای مناسب خود به شناخت کودک از درخت ها و میوه ها به صورت پازل بیشتر خواهد شد

X